1)    Salz en mingem Hätz

2)    Mir jeht et joot

3)    Fuck Chardonnay

4)    Om falsche Bein

5)    Windije Latään

6)    Zweienhalv Zentner

7)    Heiß en d`r Stadt

8)    D`r Jupp

9)    Et Mullah Ulla un d`r Pädajogi

10)  Weihnachtsmann

11)  Buure Säu

12)  Stäänklore Naach

13)  Maach op

Musik: Frank Hocker, Texte: Gerd Köster

Abgemischt von Detlef Vorholt, Frank Hocker und Gerd Köster

Produziert von Frank Hocker und Gerd Köster

2004 Pavement Records