3 Cool Fätze

( 3 cool cats - t. & m.: Lieber/Stoller) 

3 cool Fätze

3 cool Fätze

Schlabberbotze en nem Cabrio

Pressluffhammer usem Radio           

Se halden sich per se für en scharfe Show

He die 3 cool Fätze

 

3 cool Schöss

3 cool Schöss

Hüftjeans feddere de Strooß erop

Lötsche an nem Flachmännche Alco-Pop

Un 3 cool Fätze kumme super drop

Op die 3 cool Schöss

 

Us steich dä eezte Fätz un säät:

„Boooooooah seht ihr dat selve wie ich ?“

„Ich nemm dat Barocke“ – „Un ich dat met dä Locke“

„Hey, loot noch ein övvrich für mich !“

 

3 cool Schöss

3 cool Schöss

Se sochen us wie Engel vun nem andre Stään

Un 3 cool Fätze hatten Engel su jään

Doch 3 cool Schöss mahten Jecke em Rään

Us dä 3 cool Fätze...