Schäng dä hät Südwind em Buch

Jans Knödel Printe Pudding och

däät sich su jään jet bewäje

Och e Kölsch vum Fass köhm ihm jeläje

Dr zweite Weihnachtsdaach es schlimm

Dä jeiht einfach nit eröm

Dr nähkste Besök klingelt bereits

Schwiegermütterlicherseits

Un spingks durch de Jardinge

Op sing Weetschaff op dr Eck

Do sin se bestemp am singe

Un kann he noch nit weg

 

Eng Wäng für de Schäng

Et Chrisfess trick sich en de Läng

Penetrante Tante un hungksmöde Bröder

Eng Wäng für de Schäng

Eng Wäng für de Schäng

Jetz kütt och noch dä Kusäng

Met Cousin Nadine un Problempanz Franz

Eng Wäng für de Schäng

 

De Schäng kritt langsam Ping em Buch

Nit nur Südwind och Entzuch

Un dä Verzäll vun ihre Hüsje

Ze vill Parfüm ze spacke Blüsje

Problempanz Franz lööt ene Bröll

Op eimol es et weihnachtlich still

Dr Franz hät om Laptop en dr Eck

Däm Schäng sing Porno-Sigg entdeck

Schäng dä spingks durch de Jardinge

Op sing Weetschaff op dr Eck

Un singe Buch fängk an ze singe

Un kann he janit weg

 

Eng Wäng für de Schäng

Et Chrisfess trick sich en de Läng

Penetrante Tante un hungksmöde Bröder

Eng Wäng für de Schäng

 

Dr Südwind weht jetz durch de Bud

Dr Wellensittich stellt sich duut

Alles luurt de Oma ahn

Die es ald sick Woche nit joot dran

Plötzlich lichten sich de Tante

Och Nadine höpp en dr Mantel

Einer sprich vum Pflejeheim

Un bald is dr Schäng allein

Un jrient durch de Jardinge

Zo singer Weetschaff op dr Eck

Un si Hätz fängk ahn ze singe

Op ihn waat e herrlich Herrejedeck

 

Eng Wäng für de Schäng

Et Chrisfess trook sich en de Läng

Penetrante Tante un hungksmöde Bröder

Eng Wäng für de Schäng

Eng Wäng für de Schäng

Et rüch immer noch jet streng

Schnell en de Schoh bal hät Rouh

Happy Eng für de Schäng

Happy Eng für de Schäng