Et Fischleed

Eines Daachs em Ozean

Et sprich d`r Fisch zu d`r Fischmadam:

Chérie ich muss usem Wasser rus

D`r Lauf d`r Zeit verlangk vum Fisch dä janze Mann

Dann hann se kanickelgleich

Und folgenreich

Paar läppche dousend Johr affjelaich

Plötzlich sitzen se am Strand

Un jriene en et Wasser rin

Se han zum eezte Mol ihr Spiejelbild jesinn

Un singe:

           

            Luurt uns ahn föhlt ens dran

            Mer solle praktisch he d`r Sinn sin

D`r Hungerlohn der Evolution

Ich sinn do praktisch keine Sinn drin

De Sensation de Schöpfungskron

Kumm schött mich leever en ne Wing en

Do bliev ich leever ne blinde blöde

Blötschverdötschte Fisch als schlau

Jross un stark un doch am Eng en doofe Sau

 

Eines Daachs em Sonnenunterjang

Stipp d`r Waran sing Waranin ahn

Un sprich: Brischitt bevür de Sintflut kütt

Muss mer sinn wie mer Land jewinne kann

Dann laaten se jalant cool en en Kuhl am Strand

Paar läppche dousend Johr Eier en d`r Sand

Plötzlich sitzen se op Böum

Hann Banane-Ies-Dröum

Un höppe durch d`r Wald em Övverschwang

Un singe:

 

            Luurt uns ahn föhlt ens dran

            Mer solle praktisch he d`r Sinn sin

            D`r Hungerlohn der Evolution

            Ich sinn do praktisch keine Sinn drin

            D`r Klüngelklon de Stimmungskanon

            Kumm schött mich leever en ne Wing en

            Do bliev ich leever ne blinde blöde

            Blötschverdötschte Fisch als schlau

Jross un stark un doch am Eng en doofe Sau

 

Eines Daachs em Aapeland

Et sprich d`r Onkel zu d`r Aapetant:

Leev Schantall wat soll dä Lall

Mer sin als Aape langsam uninteressant

Dann han se recherchiert Banane ussortiert

Paar läppche dousend Johr kopuliert

Plötzlich stonn se do vür`m Speejel

Met ener Fleech ungerm Jeseech

Un ner Aktetäsch Falschgeld en d`r Hand

Un singe:

 

            Luurt uns ahn föhlt ens dran

            Mer solle praktisch he d`r Sinn sin

            De Endstation der Evolution

            Ich sinn do praktisch keine Sinn drin

            (1.) De Tradition d`r Ääpelamputation

            (2.) Et Bindeglied em globalen Suicid

Kumm schött mich leever en en Wing en

            Do bliev ich leever ne blinde blöde

            Blötschverdötschte Fisch als schlau

            Jross un stark un doch am Eng en doofe Sau