Hääd


Wennde met dr Hääd löufs häsde immer

E Aaschloch vürm Jeseech

Nä wat es dat schön wennde met dr Hääd löufs

Wennde nur em Rudel bells steit dir immer

Ne Waggel Daggel em Leech

Nä wat es dat schön wennde nur em Rudel bells

 

Un dä Strooßewind es hingerröcks am fläute

Un ne Hungk pinkelt em Handstand an ding Düür

Un et stink em Hoff de Müllabfuhr es pleite

Do versteis de Welt öm dich eröm nit mieh

 

Wennde nur om Sofa liss sühsde immer

En Blöömchetapet

Sujar em Winter sujar an de Finster

Wennde immer et Unkraut spritz dann wääss dir am Eng

E Platikruusebeet

Nä wat es dat schön dat deit niemols welke

 

Un dä Strooßewind es hingerröcks am fläute

Un de Duuve späue Wießbruut vür ding Düür

Un de Odenung es öhntlich am entjleite

Du stells en Kääz op denn du kanns jo nix dofür

 

Wennde met dr Hääd löufs häsde immer

E Aaschloch vürm Jeseech

Nä wat es dat schön wennde met dr Hääd löufs

Wennde nur em Rudel bells steit dir immer

Ne Waggel Daggel em Leech

Nä wat es dat schön wennde nur em Rudel bells