Himmi Kemma

(T.&M.: trad, kölscher Spez.T.: Gerd Köster, Frank Hocker)

 

Wannst in Himmi             sogt er

Wuist kemma                        sogt er

Muaßt da Handschuah            sogt er

Metnemma                            sogt er

Denn in Himmi             sogt er

Is koalt weil der Schnee             sogt er

Obafallt

 

Wenn dä Düvel              säät it

Dich affholt                            säät it

Mussde ne Ämmer                       säät it

Metnemme                            säät it

Met Asbach-Cola                säät it

Schön kält

Weil söns dä Düvel dir e paar knallt

 

Wannst in Himmi             sogt er

Wuist kemma                        sogt er

Muasst a Schneiztuach            sogt er

Metnemma                            sogt er

Denn in Himmi             sogt er

Wärs a Schand

Wanns di schneizast mit der Hand

 

Wenn dä Düvel              säät it

Dich affholt                            säät it

Mussde en Kotztüüt metnemme                säät it

Weil dä Frass              säät it

Furchbar schmeck

Et jitt nur Flönz á la Biolek

 

Wannst in Himmi             sogt er

Wuist kemma                        sogt er

Muasst a Hemmad                    sogt er

Metnemma                            sogt er

Denn in Himmi             sogt er

In a Gwand

Fliagt koa Engel umanand

 

Wenn dä Düvel              säät it

Dich affholt                            säät it

Mussde ne Handy             säät it

Hann dann rööfsde bei dä Blöde bovve ahn

Weil die söns nix ze laache hann