Rään Rään Rään

Du liss vür mir

Schlööfs deef un jerecht

Ich lijje wach

Hann Amiese en d`r Täsch

Dinge Lidstrich es verschmiert

Un ich schmilz öm de Wett

Ävver et jitt nix mieh ze sare

Usser tschüss zo dingem Bett

Jung maach dir kein Hoffnung

            Et kütt wie et kütt

            Et kütt nämlich Rään Rään Rään

 

40 Jrad em Schatte

Kei Lüffje kütt rin

Ich sitz en d`r Köch

Un ich seif vür mich hin

En halve dunkle Wolk

Jrins mich erfrischend ahn

Un ich jrinse zöröck

Su tief charmant wie ich kann

Jung maach dir kein Sorje

            Et kütt wie et kütt

            Et kütt nämlich Rään Rään Rään

 

Du driehs dich röm

Deck övver`m Kopp

Du dräums jeräuschlos

Un ich maach mich fott

Dat soll et dann jetz

Ald widder jewäse sin

Ne deefe Seufzer

Jo mieh schingk nit drin

Jung maach dir kein Hoffnung

            Et kütt wie et kütt

            Et kütt nämlich Rään Rään Rään

 

40 Jrad em Schatte

Die Luff es wie en Muur

Dä Chris dä hät dä selve Blues

Un mir drinke Wodka pur

eezte Droppe Rään

Su deck wie e Duuveei

Un mir laache en däm Dotter

Un mir plansche dobei

Jung maach dir kein Sorje

            Et kütt wie et kütt

            Et kütt nämlich Rään Rään Rään