Sackjeseech

Sackjeseech

Du bes un blievs e Sackjeseech

Ejal wat du sääs ejal wat du määs

Du bes die Superquall

Sackjeseech

E janz jewöhnlich Sackjeseech

Wo du och stehs wo du och jehs

Du määs et all

 

Du bes esu jlitschich wie ne Jääle

Su fludderich wie en fuul Banan

Läächs dich en jedes frisch jemaate Bett dran (drin) dran !

 

Sackjeseech

Du övverflüssich Sackjeseech

Wat du och drievs wo du och blievs

Do wääss kei Jrass

Sackjeseech

Unnüüdich Sackjeseech

Wo du och stehs wo du och jehs

Es et naass

 

Du häs e Baseballmötzje richtich falsch om Kopp

Du häs e Nike-Ungerbötzje ahn

En jedem Mädel he em Väädel has du ding

Brootwooschfinger dran (drin) dran !

 

Du has e Faxjerät an dingem Mountain-Bike

Benutz dieh Handy am leevste en d`r Bahn

Springs op jede noch esu

Löhmerije Bommelzoch dran (drop) dran !!

 

Sackjeseech

Un ding Frau es och e Sackjeseech

Wat du och drievs wo du och blievs

Do wääss kei Jrass

Sackjeseech

Un ding Kinder sin och Sackjeseechtere

Wo du och stehs wo du och jehs

Es et naass

 

Du winks met links jedem Fähnche zo

Du häs d`r Kaffe un d`r Kopp et cetera op

Un wenn et jet bringk kläävs du dir

Jlatt ne Vollbart drop (dran) drop !!!

 

Sackjeseech…..