Su vill Zick

Rään es vorbei em Gulli määt et Blubb

E Wölkche Eau de Canal wööz de Stroosseluff

Ich sitz op nem Jerüs vürm dritte Stock

Luur raff op de Strooss op dä janze Block

Un ich jläuv et es ejal ich ben

Op jeden Fall ne Deil vun allem wat ich sinn

Un de Wolke schänge

De Luff jähnt Wing

Un du bes nevve mir

 

Su vill Zick es uns zerronne

Su vill Zick ha`mer jewonne

Su vill Zick tick nur für uns

Su vill Zick su vill Zick

 

Vill Joode jinge letz Johr unger de Ääd

Nur Büros waassen en dr Himmel vun fröh bes spät

Ich han ne Rauchmelder em Hoot un ming Uhr jeht vür

Hingerm Tunnel es Naach unger dr Brück brennt noch Füür

Quietschindividuell - dat es dä Plan

Luur do läuf ne Lemming met Motivsocke an

Un de Wolke belle

De Luff jähnt Wing

Un du bes nevve mir

 

Su vill Zick es uns zerronne

Su vill Zick ha`mer jewonne

Su vill Zick tick nur für uns

Su vill Zick su vill Zick

 

E klei Depressiönche schöckelt em Spint

Et kütt immer me`m Stöbb un jeht dann me`m Wind

Nä ich bliev en Kölle wat jöck mich de Welt

Mer säät doch: ne joode Soldat stirv do wo fällt

Un je mieh sich ändert je mieh blieht wie et wor

Wenn de denks wat all denke Jung denk noch ens noh

Un de Wolke hoste

De Luff jähnt Wing

Un ich ben nevve dir

 

Su vill Zick es uns zerronne

Su vill Zick ha`mer jewonne

Su vill Zick tick nur für uns

Su vill Zick su vill Zick