Dunn dat

 

 

Wenn de meins dat dat dat bringk

Jo dann dunn dat

Wenn de jläuvs dat dann dat Sönnche schingk

Jo dann dunn dat

Herr Flejer ich bin nit bös

Nur e besje nervös

 

Dä Rubel rollt noh bovve

Voll dä Proll dä Rubel dä Doll do

 

Loss bloode, Broder loss bloode wat noch bloode kann

Dat es modern

 

Em Rubbedidupp et Fett vun d`r Zupp jeschäpp

 

Jaaa mer muss och jönne künne vür Laache

 

Dinge letzte Sching jing

Un jetz sin die Ping ding

 

Wenn du meins dat dat dat bringk

Jo dann dunn dat

            Wenn de jläuvs dat dann dat Sönnche schingk

            Jo dann dunn dat

            Herr Flejer ich bin nit bös

            Nur e besje nervös

 

Am beste biste op dä Jästeliste

Ävver ming Schwester kriste nit

 

Dä jläuv us singer Fott schingk de Sonn 

Dä hät em Stonn övverdrevve eine nevve sich jonn

 

Jo de Odenung es de halve Meet

Un wä nix weed weed Poet keine Weet

 

Aach Mann op einer Stuff

Mer bruche Luff en däm Puff

 

Dinge letzte Sching jing

Un jetzt sin die Ping ding

 

           

 

 

 

 

 

Wenn de meins dat dat dat bringk

            Jo dann dunn dat

            Wenn de meins dat dann dat Sönnche schingk

            Jo dann dunn dat

            Herr Flejer ich bin nit bös

            Nur e besje nervös

 

 

Jeld wat stumm es määt jrad wat krumm es

Övverall em All un he per se

 

Ze vill jeböck Möckeföttche

Dann flöck vun d`r Schöpp jehöpp

Da` wor Jlöck

 

Quengeldiere verschängeliere

de Stimmung en d`r Innung

 

Lackier dat ärme Dier

vür d`r Düür du Fijur

 

Dinge letzte Sching jing

Un jetz sin die Ping ding

 

 

Wenn de meins dat dat dat bringk

Jo dann dunn dat

Wennde jläuvs dat dann dat Sönnche schingk

Jo dann dunn dat.